Pěčín

Zříceniny hradu na táhlé klesající ostrožně obtékané říčkou Zdobnicí a vodotečí potoka nad jejich soutokem u stejnojmenné obce.

Hrad byl založen před rokem 1318, kdy jej vlastnil pražský kanovník Hroznata z rozrodu Kouniců a kdy byl zničen nájezdem majitelů nedalekého Rychmberka, taktéž Kouniců. Jeho další osudnení zcela jasný, počátkem 15. století náležel k Rychnovu nad Kněžnou a pokud v rukou pánu z Rychnova nebyl udržován, mohl zaniknout před rokem 1419, kdy se při dělení panství již nepřipomíná.

Hrad na byl dvojdílný .Z rozměnrného pětibokého předhradí vystypuje na severozápadě skalnatý výběžek. Šíjový příkop předhradí zřejmě přecházel na jižní straně do bočního příkopu s valem, který příkop vyděloval z přirozené muldy vodoteče potoka. Reliéfní stopy zděné architektury se dochovali na předhradí pouze v čele. Oválné jádro leželo níže pod předhradím odděleno mohutným šíjovým příkopem uzavřeným po stranách valy. Na nejvyšším bodě jádra se dochovaly pozůstaky obdélní zděné architektury. Menší zadní část by mohla být považována za věžovitý obytný objekt, větší přední pak za pozůstaky nádvoří.
Velkou část jádra obíhal parkán, využití skalnatého výběžku nad řekou říčkou není jasné.
Typologie hradu není za současného stavu vědomostí zcela jasná. v uvažování je jak varianta donjonového typu, tak i bezvěžová varianta.

           

Na první fotografii je pohled na předhradí za šíjovým příkopem. Na druhé fotografii je pohled na jádro hradu z bočního příkopu předhradí na jižní straně. Na třetí fotografii je pohled na předhradí z šíjového příkopu oddělujícího jádro a na čtvrtém snímku je relikt zděné architektury v severozápadní části jádra.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík