Pařízek

Uvažovaná lokalita na pískovcové ostrožně necelého 1,5 km severozápadně od Mladějova nad levým břehem Žehrovky při jejím soutoku s další vodotečí asi třičtvrtě kilometru severozápadně od stejnojmenné osady.

V písemných pramenech se lokalita nevyskytuje. Povrchový sběr přinesl prozatím několik střepů vrcholně středověké keramiky.

Stanoviště uvažovaného opevnění zaujalo příznivou polohu na konci pískovcové ostrožny tvořené skalním blokem se strmě klesajícími stěnami, který je od zbytku ostrožny oddělen v krčku přirozenou skalní průrvou. Za ní se na jinak poměrně rozlehlé ploše nachází pahorek, na němž literatura uvažuje vlastní sídlo. Dnes zde stojí dvě chatky. Vyjma terénní deprese v zadní části pahorku nevykazuje lokalita žádné další stopy. Vzhledem k současnému stavu lze lokalitu považovat prozatím spíše než za šlechtické sídlo za možné dočasné sídliště (refugium), pro něž jsou v lokalitách pískovci příhodné podmínky.

       

Na první fotografii je pohled na lokalitu s pahorkem od přístupu, na druhé opačný pohled od chaty z pahorku, na třetí z pahorku na cestu. Na čtvrté pak pohled na skalní blok ze spočinku pod ním.


DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000.
DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky, Praha 2002.
DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3, Praha 2008.
DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 4, Praha 2011.