Opárno

Zříceniny hradu na konci táhlého hřbetu nad stejnojmennou vsí u Lovosic.

Hrad založený před koncem roku 1344 Smilem z Vchynic. V držení rodu hrad zůstal až do svého zániku počátkem 16. století. K roku 1536 se již uvádí jako pustý.

Dvodílnou dispozici hradu tvořilo předhradí a vlastní jádro, jehož hlavní obrannou složku tvořila plášťová hradba se zaoblenými nárožími opatřená průběžným ochozem s cimbuřím, jenž se z části ještě dochoval. K hradbě se z vnitřní strany přikládaly minimálně dvě budovy. Z paláce se dochovala klenutá spodní úroveň a sopy dřevěnéhočlenění ve vyšším podlaží.

       

Na první a druhé fotografii je pohled na jihozápadmí čelo jádra, na třetí pak pohled na jeho vnitřní stranu z prostoru jádra. na čtvrté fotografii je pohled po jihovýchodní frontě, na snímku je viditelný část klenuté spodní úrovně paláce.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů