Objekt u Vranova

Neznámý objekt na první skále Vranovských skal vybíhajících z masivu Ralska nad vsí Vranovem nedaleko Mimoně.

V současnosti nejsou známy nálezy umožňující dataci lokality. Na základě několi kset metrů vzdálené ostrožny bez opevnění s nálezy datovanými do 13. století a blízkým hradem Ralsko, je možné uvažovat o dataci lokality do počátku vrcholného středověku.

Poloha je ze dvou třetin chráněna strmými stěnami skalního útvaru a příkrým srázem kopce. Na nejméně chráněné straně je asi z jedné třetiny obíhána mělkým příkopem s vyhozeným valem. Vrchol zaujímá skalní útvar, rozdělený přírodní rozsedlinou upravenou do podoby příkopu na dvě plošinky, bez dalších viditelných známek po konstrukcích (kapsy, draže).

       

Na první a druhé fotografii je pohled na příkop a val opevňující skalní útvar ve straně směrem ke vsi Vranovu. Na třetí a čtvrté fotografii je celkový pohled na lokalitu.

Literatura:
Archeologické místo