Objekt u Kyjova

Zaniklý, patrně opevněný objekt, na hraně pískovcové terasy nad levým břehem Křinice nedaleko Kyjova.

Písemné zprávy o lokalitě mlčí, jako pustý zámek je označena až roku 1603. Do výzkumu F. Gabriela byla lokalita považována za hrad, A. Sedláček se objekt snažil ztotožnit s hradem Jivníkem, pro tuto hypotézu ovšem nejsou doklady.

Rozlehlá lokalita situovaná mezi dvěma roklemi je na čelní straně vydělena úzkou příkopovitou rozsedlinou přerušenou kamenným blokem a na vnitřní straně lemovaná nízkým valovitým útvarem. Archeologický výzkum však ukázal že se nejedná o fortifikaci ale o zeminu nahrnutou při využití rozsedliny jako pece v neznámé době. Přední část obsahuje několik zahloubených reliktů. Osídlení přední části je mladší než zadní, ležící za příkopovitou skalní štěrbinou a byl z této přístupná do skály vytesaným schodištěm. je zde několik objektů zasekaných do rozsedlin. Průzkum jednoho z objektů určil objekt za suterén rozměrného domu s jednou stěnou tvořenou na jíl. Nálezy jej datují do doby kolem roku 1300 a ukazují na hornický či hutnický charakter osídlení. Z výsledků výzkumu se tedy o středověký hrad nejedná a zároveň výzkum ukazuje na potřebu ověření tradičně uvažovaných lokalit.

       

Na prvních dvou fotgrafiích jsou objekty v zadní části, na třetí a čtvrté fotografii je pak celkový pohled na zadní část.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík