Nový Žeberk

Zřícenina hradu na Zámeckém vrchu u obce Pyšná v Krušných horách.

Počátkem druhé čtvrtiny 14. století se stává Nový Žeberk nástupcem nedalekého Starého Žeberku. V roce 1383 jej páni z Bergova prodali Těmovi z Koldic. Páni z Koldic jej často zastavovali a roku 1418 prodali Vítovi ze Šumburka, který jej připojil k nedalkému Červenému Hrádku, hrad ztratil význam, pokud vůbec nebyl opuštěn a jeho vnější opevnění nebylo podobně jako na nedalekém Najštejně dokončeno.

Nevelké jádro dvojdílné dispozice hradu zaujalo vrcholek hory. Jeho hlavní stavbou byl podélný, zřejmě dosti výstavný obdélný palác. Kolem jádra obíhal parkán. Nepravidelné níže položené předhradí bylo po obvodě zastavěno zřejmě hospodářskými a provozními objekty. Vstup do něho byl veden přes malý trojúhelný parkán. Při vstupu se v různých terénních úrovních nacházeli tři příkopy, přičemž první z nich nebyl zcela vyhlouben a cesta jej překračovala po neodtěženém můstku. Na druhé straně předhradí nebyly příkopy realizovány vůbec.

       

Na první fotografii je pohled do druhé příkopu před předhradím, na druhé pohled z předhradí směrem do příkopu v severovýchodní části. Na třetí fotografii a čtvrté fotografii pohled z jádra hradu na plochu předhradí.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů