Nístějka

Hrad Nístějka stojící na vysoké skalnaté ostrožně nad soutokem Vysockého potoka a Jizery vznikl pravděpodobně v prvé polovině 14. století. V roce 1396 se připomíná Jindřich z Valdštejna zvaný též Jindřich Nístějka, který mohl být jeho zakladatelem.

Valdštejnové hrad drželi až do přelomu 14. a 15. století, kdy jej získali Vartenberkové, které záhy v držení vystřídali páni z Jenštejna, připomínaní v letech 1422 až 1459. Poté hrad z písemných pramenů mizí a roku 1519 se uvádí jako pustý.

Hrad zaujímá protáhlý úzký hřbet ostrožny nad soutokem Vysockého potoka a Jizery. Čelo hradu zajišťovala zděná hradba nad šíjovým příkopem oddělujícím hrad od hřebene kopce. Na nejvyšším místě staveniště za ní pak stála okrouhlá věž. V prostoru mezi hradbou a věží se předpokládá brána. V přední části hradu se nenalézají žádné další pozůstatky zděné zástavby, či opevnění. Sporé reliéfní relikty dokládají využití dřevěných objektů.

Zadní, plně zděný hrad byl oddělen skalkou s vysekaným malým příkopem. Z jižní strany byl chráněn malou příčnou hradbou, která bránila bočnímu obejití. Na nejzadnější, nejvíce chráněné straně pak stával obdélný dvojprostorový palác se dvěma opěrnými pilíři.
               

Na první fotografii je fragment čelní hradby, v pozadí pak pozůstatky věže. Na druhé fotografii je věž od prostoru brány, na třetí je pohled na palác z nádvoří hradu a na čtvrté fotografii je pohled na palác z pod ostrožny.

Literatura:
Encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů