Nebákov

Zaniklý hrad na skalnaté ostrožně nad soutokem říčky Žehrovky a bezejmenného potoka tekoucího od Rovně, na Sobotecku.

Hrad se prvně zmiňuje v roce 1455 jako majetek Machny, vdovy po Divišovi z Nové vsi. Další zmínka pochází až z roku 1538, kdy je jž připomínán jako pustý. Archeologické nálezy z výkopů prováděných v letech 1924-1926 datují vznik hradu do první poloviny 14. století a zánik mohutnýmn požárem do konce 15. století.

Hrad na úzké ostrožně je trojdílný. Za šíjovým příkopem na nejvyšším bodě se nacházela okrouhlá, pravděpodobně hlavní stavba vystavěná na zarovnaném a otesaném přírodním útvaru. Poté vznikla obvodová zeď, která vymezila vnitřní prostor, jež byl zaplněn navážkou. Na ní pak byla založena nejspíše hrázděná stavba, patrně charakteru obytné věže s přístavkem. Zbytek plochy zůstal volný, spojení s dalšími částmi zajišťovalo do skály zasekané schodiště. Ve střední části hradu se nacházejí pozůstatky dvou do skály zasekaných prostor, v zadní části, tvořené skalnatým kupovitým útvarem odděleným náznakem příkopu, se nacházela podle zbytků kapes a draží pravděpodobně nějaká dřevěná stavba.


           

Na první fotografii je pohled na skalisko přes šíjový příkop oddělující jej od hřebene. Na druhé fotografii je pohled na skalisko směrem od opyše. Na třetí fotografii je pohled na opyš, na čtvrté je skalisko na opyši ostrožny, v levé části je viditelná zasekaná kapsa.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík