Najštejn

Zaniklý hrad na ostrožně nad Jirkovskou přehradou.

Hrad, který se v písemných pramenech vyskytuje poprvé roku 1363 založil někdy v prvé polovině 14. století zřejmě Jetřich z Alamsdorfu. V roce 1381Fricolt a Alamsdorfu prodal sousední Březenec Řádu německých rytířů, hrad záhy připadlý k Chomutovu a byl zřejmě brzy opuštěn.

Vlastní hrad zaujímající konec ploché ostrožny oddělený od jejího zbytku a plánovaného předhradí šíjovým příkopem se rozpadal do dvou částí oddělených severojižně vedoucí terénní depresí v níž byla umístěna studna, nebo spíše cisterna. Čelní část zaujal obdélný dvouprostorový palác s delší osou rovnoběžnou s osou ostrožny. V zadní části tvořené skalním výběhem se kromě baštovité zídky se střílnou nejsaného stáří nedochovaly žádné pozustatky zástavby.
Snaha o rozšíření nevelkého hradu a zřejmě i zlepšení jeho obranyschopnosti vedla k vyhloubení nového čelního příkopu ve velké vzdálenosti od jádra. Kromě neodtěženého můstku, sloužícího zřejmě jen pro navážení materiálu byla přepažena celá ostrožna. Kámen vylámaný z mohutného příkopu byl vyvozen do dvou velkých valovitých hromad po obou stranách, odkud měl být zřejmě použit jako stavební materiál.
Prvá fáze hradu představuje typ s palácem jako hlavní stavbou, podobně jako na nedalekém Novém Žeberku, jehož novější opevnění nebylo podobně jako v tomto případě dokončeno, a tak důvod opuštění dvou nedalkých lokalit opuštěných v rozestavěném stavu zůstaává otázkou dalšího bádání.

       

Na první footgrafii je pohled přes valovité kupy vytěženého kamene v prostoru předpokládaného předhradí nad šíjovým příkopem. Na druhé fotografii je pohled přes šíjový příkop na jádro, na třetí pohled na valovitý relikt v severozápadní části před šíjovým příkopem jádra a na čtvrté fotografii je pohled přes šíjový příkop předhradí na hormadu kamení a to tedy v tomto případě doslova a do písmene.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů