Most

Romanticky silně přestavěný hrad na výrázném kopci nad stejnojmenným městem.

Hrad založil někdy ve 30. letech 13. století Václav I. v rámci budování sítě nových královských opor. Do stejné doby pak spadá i vznik důležitého královského města pod ním. Významný hrad byl udržován, pozdně goticky přestavěn a nově opevněn. V roce 1595 byl prodán městu Most. Ke konci třicetileté války, během níž bylo opět vylepšováno jeho opevnění, byl obsazen Švédy. V letech 1651-53 byl na rozkaz císaře Ferdinanda III. rozbořen. V 19. století byla do jeho zřícenin vestavěna romantická restaurace s rozhlednou, která výrazným způsobem setřela středověkou podobu hradu.

Dvojdílnou dispozicici zhruba trojúhelníkového tvaru s oble vypouklou čelní stranou na jihu zaujímající vrchol dominantního kopce s širokým rozhledem obehnal po jejím obvodu příkop s vyhozeným valem na čelní straně. Vnitřní hrad, zaujímající severovýchodní nároží, obsahoval okrouhlou věž v místech dnešní rozhledny. Západně od ní se dnes nachází zkomolené pozůstatky zástavby patřící původně buď starému palác s kaplí a sálem, nebo novému, který se ale spíše přiložil k vnější východní hradbě. Součástí vnitřního hradu byla ještě druhá, čtverhranná věž. Nejlépe zachovanou částí zde je pak nároží jednoho z paláců na jižní straně. Ve vnější části dispozice se na její severní straně nachází značně zkomolené pozůstatky nádvorní strana hospodářských budov s příčkami. Dnešní obvodová zeď by mohla kopírovat původní podkopanou a do příkopu strženou hradbu, ze které se zachoval pouze fragment v západní části. Otázka zda sou okrouhlé bašty v západním a jihovýchodním nároží reminiscencí nebo novotvarem není zcela zodpovězena.

       

Na první fotografii je pohled na čelní jižní stranu. Na druhé fotografii je pohled z koruny valu na dvě okrouhlé bašty v západním nároží, na třetí pak obrácený pohled na příkop a val z tohoto nároží. Poslední fotografie je celkový pohled od severozápadu.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů