Milštejn

Zbytky hradu poškozené lomem ve výrazné poloze na torzu hřebene severně od Nového Boru.

První písemná zmínka je z roku 1343. První známý majitel hradu je Berka z Dubé, v jehoz rodu hrad zůstal až do svého zpustnutí v průběhu první poloviny 16. století a opuštění koncem věku. Již ve středověku se pod hradem lámal kámen na mlýnské žernovy a dělostřelecké koule, ostatně lom dal hradu i jméno. Lom pokračoval v čninnosti, posléze vstoupil do areálu hradu a do roku 1910 odtěžil většinu hradní plochy.

Z hradu se mdnes dochovalo pouze torzo skalního hřebene s částí hradby která obsahovala dnes již nedochovanou bránu. Podle starých popisů a reliktů se jednalo o dvojdílnou dispozici, kdyz lehčeji opevněné předhradí se nacházelo u západní paty skalního hřebene. Jihozápadní nároží zajišťoval válcový bergfrit, odstřelený roku 1973. Staré popisy zmiňují i možnou existenci další věže na severní straně, která snad mohla mít obytný charakter. Poloha paláce není známa.

       

Na fotografiích je pohled na fragmenty zdiva na torze hřebenu. První snímek je pohled od severozápadu. Druhý vedený od západu zachycuje fragment zdiva s nedochovanou bránou. Třetí a čtvrtý snímek je pak pohled od jihozápadu.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík