Michalovice

Zřícenina hradu na ostrožně nad pravým břehem Jizery nad stejnojměnnou obcí při severozápadním okraji Mladé Boleslavy.

Hrad, jehož předchůdcem by poblíž ležící dvorec s pozdně románským kostelem zasvěceným archandělu Michalovi, postavený necelé 3 km od starého správního hradu v Mladé Boleslavi, byl založen rodem Markvarticů pravděpodobně na počátku poslední čtvrtiny 13. století. V písemných pramenech se hrad uvádí poprvé roku 1281, kdy se po něm jmenuje Jan - syn Beneše zvaného Pyšného, který se psal po jihočeském hradě Velešíně a jenž se stal zakladatelem michalovické větve Markvarticů. V držení rodu zůstal hrad až do jeho vymření Jindřichem Kruhlatou (1468). Poté hrad krátce drželi ještě Tovačovští z Cimburka, přestal však být udržován a krátce na to zpustl.

Dispozice hradu byla dvojdílná, předhradí dnes nese pouze fragmenty zdiva. Za ním se odděleno hlubokým šíjovým příkopem nacházelo na skalnatém ostrohu spadajícím při severní straně strmě k řece vlastní jádro přístupné po mostě vedeném přes druhý příkop. Zde cesta vstupovala do malého parkánu v čele, odkud pak pokračovala do vnějšího širokého parkánu, který obíhal boční a a zadní stranu jádra. V jeho severozápadním nároží se při čele nacházela čtverhranná zřejmě studniční věž. V čele vlastní jádra lichoběžníkového půdorysu stáal za hradbou mohutná věž se zaklenutými interiéry a schodištěm v síle zdiva. Jižní a východní stranu jádra zaujal palác vzniklý v několika stavebních fázích.

       

Na první fotografii je pohled na čelo hradu přes šíjový příkop. Na druhé pohled na hranolovou vížku v severovýchodním nároží čela parkánu, na třetí pohled přes jádro na východní konec parkánu. Na čtrtém snímku celkový pohled na jádro hradu od jihu.


DURDÍK, T.: Encyklopedie českých hradů. 4. vydání, Praha 1999.
DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 1. vydání, Praha 2000.
DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky. 1. vydání, Praha 2002.
DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2. 1. vydání, Praha 2005.
DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. 1. vydání, Praha 2008.
DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. 1. vydání, Praha 2011.
MENCLOVÁ, D.: České hrady. Díl první. 2. doplněné vydání, Praha 1976.
KOLEKTIV: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Svazek III. Severní Čechy. 1. vydání, Praha 1984.
SEDLÁČEK, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl X. Boleslavsko. Praha 1895.