Malenovice

Dobře dochovaný nevelký hrad obcí na výběžku z Babí hory nad stejnojmennou obcí.

Hrad nahrazující starší tvrz, o jejímž umístění není nic určitého známo, vznikl zřejmě po roce 1360 jako dílo markraběte Jana Jindřicha.Nelze vyloučit, že do konce 14. století stál již i úzký severovýchodní parkán, který totuý doplňuje pravidelný půdorys hradu a zřejmě umožňoval vjezd do starší brány před vznikem branské věže.
Od roku 1406 byl hrad zastavován. Jeho druhý držitel Hynek ze Šumvaldu padl roku 1420 v bitvě u Vyšehradu a o sedm let později hrad dobyli sirotci a přeměnil se na základn Smila z Moravan. Po roce 1437 jej získali páni z Lichtenburka, kteří přistavěli věž a rozšířili obytné budovy v niřší západní části hradu. Po roce 1484 v přestavbách pokračovali Tetourové z tetova, jimž lze připsat renesanční úpravy.

Jádro protáhlého tvaru zalamovaného oválu se přizpůsobilo ose skalního hřbetu, od jehož pokračování bylo odděleno dvěma valy s mezilehlými příkopy. Na severi k hradu přiléhalo předhradí, na němž dnes stojí pouze renesanční budova s pozdně gotickým jádrem průjezdní věže v přízemí. Od ní vede renesanční most ke vstupní bráně v pozdně gotické věži, která byla zřejmě dodatečně vložena do zlomu obalové zdi, která je místy až 2 m silná. Spolu s ní je díky absenci hlavní věže hrad řazen do kategorie hradů s plášťovou zdí. nejstarší palác je ukryt v přízemí jihozápadní části dnešní celoobvodové zástavby, která se přesně podle typologického schématu přimyká k obvodové zdi.

       

Na první fotografii je pohled na čelo hradu v popředí s renesanční budovou stojící v předhradí. Na druhé fotografii je pohled na východní část jádra z valu, na třetí pak severozápadní část jádra a na čtvrté jihozápadní.

Literatura:
Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, M. Plaček
Ilustrovaná encyklopedie hradů, hrádků a tvrzí na Moravě, M. Plaček
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů