Levín

Zaniklý hrad na ostrohu na levém břehu Olešky nedaleko Nové Paky.

První zmínka o hradu pochází z roku 1333, kdy jej držel Naček z Levína. V letech 1363-75 jr držel Jakub z Levína a od roku 1381 Zdeněk z Hustířan a na Levíně. Zánik hradu spadá pravděpodobně do doby po roku 1421, kdy bylo panství připojeno k nedalekému Kumburku.

Dojdílná dispozice hradu byla po celém obvodu zajištěna příkop a valem, který na jihovýchodní až severovýchodní straně, kde ostrožna přechází do plochého zvolna stoupajícího hřebene, velmi mohutný. Lichoběžné předhradí ukryté za tímto valem je ploché, bez viditelných známek zástavby. Jádro hradu, oddělené od předhradí mohutným příkopem, uchovává na severovýchodní straně pozůstatky dlouhého paláce, na který v čelní straně navazovala subtilní stavba a další stavba pak stála v protilehlém nároží čela a stejně jako palác se obracela k čelní straně užší, štítovou stranou.

       

Na první fotografii je pohled na příkop a val předhradí v jihovýchodní části. Na druhé fotografii je pohled na jižní nároží jádra z příkopu, a třetí pohled ze severovýchodu a na čtvrté pak z čela jádra směrem ke konci ostrožny přibližně po nádvorní straně zdi dlouhého paláce.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů
Hrady, zámky a tvrze české, A. Sedláček