Letovice

Rozsáhlý složitý soubor zámeckých budov na plochém kopci nad městem v místech původního hradu.

Hrad zaujímací konec plochého kopce strmě spadajícího do údolí byl od temene oddělen okružním příkopem. V obvodních zdech nepravidelně utvářeného trojkřídlého jádra zámku se zachovala obvodová hradba. Zámecké nádvoří se otevírá směrem k východu, neboť část hradby, která jej uzavírala byla nejpozději při barokní přestavbě stržena. Měl=li hrad hlavní věž, byla pravděpodobně hranolová a stála při vstupu do nádvoří.
Na rytině ze 17. století je je vidět menší předhradí se širokou branskou budovou a drobnými baštami. Mezi dvěma přikopy pak stálo další branské stavení, do něhož vedl most z velkého předhradí s mnoha hospodářskými budovami a dvěma okrouhlými baštami v rozích. Dnes jsou oba příkopy zasypány a obě branské budovy zmizely. V přestavěné podobě se zachovalou pouze velké renesanční předhradí.

Po hradě se píší držitelé již od poloviny 13. století, bohužel není známo ke kterému rodu jeho zakladatel patřil. Jmenovitě je hrad uváděn až v roce 1360. Od počátku 14. století až do roku 1432 jej drželi páni z Ronova, z nichž Hynek se přidržel krále Zikmunda a proto jeho hrad husité dobyli. Následovali páni z Boskovic, kteří na hradě provedli pozdně gotickou přestavbu a opevnili jej. V roce 1544 jej koupili páni z Hardeka a hrabě Hanuš Fridrich z Hardeka v roce 1570 provádí renesanční přestavbu jádra hradu. Při dobytí Švédy v roce 1648 hrad vyhořel, ale k opravě došlo až na konci 17. století za Štěpána Kordiče Pohroncz-Szelepczenyiho. Po požáru v roce 1724 přestavěl Heřman Jošt z Blumegenu zámek ve vrcholně barokním slohu. Do roku 1730 bylo barokně přestavěno i předhradí. Na začátku 19. století pak proběhly empírové úpravy. Poválečné využití pak přineslo objektu značnou devastaci.


               

Na první a druhé fotografii je pohled na východní stranu, na druhé fotografii je detail zdi paláce a na čtvrté fotografii je pohled na hrad z města.

Literatura:
Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, M. Plaček
Ilustrovaná encyklopedie hradů, hrádků a tvrzí na Moravě, M. Plaček
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů