Lemberk

Hrad přestavěný na zámek na ostrohu nad vsí Lvová.

Hrad založili Markvartici před polovinou 13. století. Potomci Havla z lemberka, který se po něm poprvé psal v roce 1241, jej drželi až do konce 14. století. V roce 1398 byl obležen a zřejmě i dobyt, záhy poté přešel na pány z Vartenberka. Od 30. let 15. století jej drželi Berkové z Dubé a od doby po roce 1470 časo střídal majitele. Mezi lety 1581 - 1599 provedl Jindřich Berka z Dubá razantní renesanční přestavbu. Zřejmě po třicetileté válce byl barokně přestavěn a přistavěny byly i dva bastiony. V té době získal svoji dnešní podobu.

Původní hrad, patřící mezi nejstarší šlechtické hrady v zemi, byl vyjma okrouhlého bergfritu, jehož stavební vývoj však může být vzhledem k jeho čtverhrannému spodnímu dílu poněkud složitěší, zcela převrstven renesanční zástavbou. Výkopové práce v nádvoří ukázaly, že zadní část dospozice zaujímal obdélný palác.

       

Na prvním snímku je pohled na begfrit z nádvoří. Na druhém snímku je volně stojící věž brány v příkopu. na třetím a čtvrtém snímku je pohled na čelo z příkopu.

Literatura:
Encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů