Ledeč nad Sázavou

Hrad přestavěný na zámek na ostrožně nad pravým břehem Sázavy ve stejnojmenném městě.

V prvé polovině 13. století se setkáváme s predikátem pánů z Ledče a to je i dobou, kdy hrad mohl vzniknout. Výrazné přestavby se dočkal koncem třetí čtvrtiny 15. století za Jana Ledeckého z Říčan. V 16. století pak byl přestavěn na renesanční zámek. V roce 1642 za Adriana z Enkenfurtu vznikla nová brána se dvěma pětibokými baštami- Koncem 17. století zámek upravovali Thunové a další zásahy přišly v 18. století. Po požáru roku 1879 byl zámek pouze úsporně upraven. Část vnějšího opevnění zanikla v roce 1903 při stavbě železnice.

Z nejstaršího hradu se dochoval subtilní bergfrit a palác s obloukovitě vypnutou vnější stranou v přízemí o třech místnostech. Dispozce hradu byla zřejmě dvojdílná. K boku jádra nad řekou se parkánovitě přikládalo první nádvoří. Ve druhé polovině 15. století došlo ke změně komunikačního schématu, neboť hrad se stal v novém vnějším opevnění průchozím. Kromě dvou bran tvořily součást jeho obranného systému i dvě pookrouhlé, dovnitř otevřené bašty. V jádře pak na počátku 16. věku vznikl nový, tzv. malý palác.

       

Na první fotografii je pohled na bránu se dvěma pětibokými baštami. Na druhé fotografii je pohled přes nádvoří na renesanční palác, po pravé straně se nachází budova obsahující v přízemí nejstarší palác, na třetí pohled na subtilní bergfrit. Na čtvrté fotografii je celkový pohled.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů