Lanšperk

Zřícenina hradu na výrazném kopci nad Tichou Orlicí ve stejnojmenné vsi.

Hrad, který založil pravděpodobně český král Přemysl Otkar II. je v písemných pramenech připomínán prvně v roce 1285, kdy jej Václav II. daroval Záviši z Falkenštejna. V roce 1304 se stal majetkem zbraslavských mnichů, 1385 jej směnou získalo litomyšlské biskupství. Na počátku husitských válek byl dvakrát dobyt a stal se šlechtickým majetkem. Poté rychle střídal majitele.
V roce 1622 se již připomíná jako pustý. V prvé polovině dvacátého století byla zřícenina částečně vykopána Klubem českých turistů.

Zda měl hrad předhradí dnes není zcela jasné, nebot jeho případná plocha je dnes zcela zastavěna vesnicí. Předpokládá se ale, že s ním souvisel pahorek, na kterém dnes stojí pseudogotická kaple, považovaný za sypanou baštu. Vstup do hradu procházel přes příkop první branou do parkánu, který hrad obtáčel a tudy pokračovala k druhé bráně prolomené v zadní, nejlépe chráněné straně. Hlavní tíhu obrany hradu nesla mohutná obvodová zeď, dobře dochovaná na čelní straně, ke které se přikládal palác s kaplí. Druhý palác se nacházel na protilehlé straně nádvoří. Ve středu se patrně nacházela studna. Z další zástavby při obvodu zdi se nedochovali výraznější pozůstaky, nelze proto vyloučit, že byla lehčí konstrukce.               

Na první fotografii je pohled na obvodovou zeď z prostoru parkánu. Na druhé fotografii je pohled na obvodovou zeď z nádvoří směrem ke vstupu do hradního jádra, na třetí je pohled z nádvoří směrem přes palác do údolí Tiché Orlice a na čtvrté fotografii je pohled od řeky Tiché Orlice na hradní kopec.

Literatura:
Encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů