Lacembok, též Zíkev

Zaniklý hrad na ostrožně nad Vrbeckým potokem u Souboře nedaleko Ledče nad Sázavou.

Hrad je poprvé připomíná kolem poloviny 14. století, kdy jej nejspíše založil Jaroš z Lacemboku. Poté rychle střídal majitele. Zanikl za husitských válek, nejspíše kolem roku 1420. Jako pustý je zmiňován k roku 1457.

Dispozice hradu je dvoudílná. Za výše položeným předhradím, opevněným šíjovým příkopem a valem, se za dalším příkopem nachází jádro hradu v podobě výrazných terénních reliktů. V čele jádra stál zřejmě okrouhlý bergfrit a na konci ostrožny pak nevelký palác.

       

Na první fotografii je celkový pohled na jádro hradu z předhradí. Na druhé a třetí fotografii je pohled z míst paláce přes plochu jádra na bergfrit a na čtvrté fotografii je opačný pohled z bergfitu přes plochu jádra na místo, kde stával palác.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík