Kuncberk

Hrad založil před rokem 1430 na dominantním opukovém kopci blízko vsi Křinec, pravděpodobně na místě staršího hradiště, Jan Křinecký z Ronova. Později jej koupili Valdštejnové, kteří zde však nesídlili a již roku 1638 se hrad uvádí jako pustý. V letech 1659 - 1680 zde byl postaven zámek, který později ale taktéž zpustl a v roce 1890-1891 byl rozbořen.

Ohrazení hradu při budování zámecké zahrady zcela zaniklo. Jedinými pozůstatky hradu tak jsou pravděpodobně zbytky dochovaných sklepů. Dispozice i podoba vnitřní zástavby hradu je na jeho rozsáhlé ploše zcela neznámá. Kromě zmíněných dochovaných zbytků sklepů se dochovalo i zemní opevnění skládající se z mohutného příkopu a před ním vyhozeného masivního valu se širokou korunou.               

Na první fotografii je pohled na zbytky sklepů v prostoru bývalého zámečku, druhá a třetí fotografie jsou pohled příkop a val, čtvrtá na plochu jádra.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík