Kozlov

Zříceniny hradu na vysokém kopci na konci hřebene nad údolím pramenů Cidliny 4 kilometry jihozápadně od Lomnice nad Popelkou.

Historické zprávy z doby života hradu nejsou známy. Podle nálezů hrad vznikl v první polovině 14. století. Podle Bohuslava Balbína byl v roce 1442 dobyt. Z roku 1462 pochází jediná nesporná zmínka v níže je uváděn jako pustý.

Jednodílná dispozice na vrcholu kopce má zhruba oválný půdorys vymezený kromě jihovýchodní části příkopem a valem. Hlavní část obrany nesla zřejmě okružní plášťová hradba, k níž se přikládala zástavba patrná v terénních náznacích. Specifikem je úzká do skály tesaná podzemní chodba přecházející v hlubokou šachtu, jejíž účel není zcela, pravděpodobná se jeví souvislost se zásobování vodou.

       

Na prvním snímku je vstup tesaná chodby v jádře hradu. Na druhém je pohled na střepy zdiva v příkopu v severozápadní části areálu, na třetí je pohled na hradní pahorek od jihovýchodu, na čtvrté celkový pohled od severovýchodu.

Literatura:
Encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík