Košumberk

Zřícenina hradu na čedičové skalce na kopci v obci Luže.

Hrad založený koncem 13.století se v písemných pramenech objevuje roku 1318, kdy byl majetkem Ojíře z Košumberka. Roku 1372 jej získali páni z Chlumu, kteří se po něm posléze psali. Za nich byl pozdně goticky přestavěn a po požáru roku 1573 byl k jádru nejstaršího hradu přistavěn rozsáhlý renesanční zámek. Od roku 1691 byl majetkem jezuitů, po zrušení řádu Josefem II. definitivně zpustl. Od roku 1922 se jej ujalo družstvo na záchranu Košumberka.

Nejstarší fázi malého hradu náleží mohutná obvodová hradba z níž na čele vystupuje masivní obdélná vstupní věž. Vnitřní zástavba se přimykala po vnitřním obvodu hradby. V další fázi pak bylo jádro zcela přeřešeno a do jeho středu byla vložena čtverhranná obytná věž se zaoblenými rohy. V pozdní gotice jádro hradu obklopilo opevnění s nevelkými okrouhlými a čtverhrannými věžičkami a baštami. Při vstupupal vznikl objekt purkrabství dnes dochovaný v renesanční podobě.

       

Na první fotografii je pohled na jihozápadní část obvodové hradby nejstaršího hradu. Druhá fotografie je pohled z jádra na renesanční palác zámku, na třetí fotografii je pohled z renesančního paláce směrem k jádru hradu, v pozadí je obvodová hradba jádra. Na čtvrté fotografii je detail zachovalé části renesanční sgrafitové omítky paláce.


KOLEKTIV: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Svazek VI. Východní Čechy. 1. vydání, Praha 1989.
ÚLOVEC, J. aj.: Encyklopedie Českých tvrzí. Díl 3. S - Z, Praha 2005.