Košťálov

Zříceniny hradu na návrší při východním okraji stejnojmenné obce .

Písemné zprávy o hradě jsou skromné - poprvé se objevuje až ve druhé polovině 14. století, kdy byl v roce 1374 majetkem Zdeňka z Valdštejna. V roce 1407 jej držel Petr ze Sloupna a v roce 1454 poslední nám známý majiel Zdeněk ze Sloupna. Koncem 15. století bylo panství připojeno k Semilům, Návarovu a nakonec Hrubé Skále (1511). O tři roky později (1514) se Košťálov připomíná již jako pustý.

Jádro hradu zaujímající polohu na vrcholku protáhlého kopce obehnal ze tří stran široký příkop s mohutným valem. Na čtvrté, strmě klesající západní straně byl zřejmě příkop méně výrazný, dnes je tu situace setřelá destrukcí jádra. V čele na jihu se nachází lichoběžné předhradí bez jakýchkoliv stop zástavby či opevnění. Na jihu a východě jej obíhá terénní stupeň přecházející na severu do koruny valu jádra. Na opačné (severní) straně jádra je val rozšířen do trojúhelníkové plochy s jámou při vnitřním okraji, klesající opyš před touto plochou přeťal další příkop s valem. Vlastní pětiboké jádro s oblými rohy a ostrým nárožím na severu je výškově rozděleno do dvou části - výše položené jižní a níže položené severní. Po obvodu se nachází fragmenty zdiva, nejlépe zachované v severním nároží. Celkově představuje Košťálov malý šlechtický hrad, jehož přesnější určení je otázkou dalšího výzkumu.

       

Na první fotografii je pohled z trojúhelníkové plochy valu na západní stranu jádra. Na druhé pak pohled z příkopu jádra na východní straně směrem k předhradí na jihu. Na třetí je val mezi jádrem a předhradím na jihu a na čtvrtém pak pohled na severní nároží jádra.


DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000.
DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3, Praha 2008
DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 4, Praha 2011