Košťálov

Hrad na výrazvýrazném čedičovém vrchu nad vsí Třebenice byl vystavěn neznámým stavebníkem v průběhu 14. století. První zmínka pochází až z roku 1372. V roce 1422 byl jako majetek kaplířů ze Sulevic obléhán husity. Kaplířové zde sídlili až do poloviny 16. století, na počátku 17. století byl hrad již pustý.

Hlavní obytnou i obrannou stavbou byla na vrcholu kopce, stojící parkánem obehnaná věž. V předhradí se dochovali pouze nepatrné relikty zástavby i ohrazení. Dle archeologických nálezů se zde pravděpodobně nacházela i kuchyně a kovárna.               

Na první fotografii je pohled od jihovýchodu, druhá fotografie je pohled východní stranu donjonu. Třetí fotografie je pohled na západní stranu donjonu a na čtvrté fotografii je pohled z předhradí.

Literatura:
Encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů