Komňa, též Zuvačov

Výrazné reliéfní pozůstaky hradu na jednom z bočních vrcholů masivu kopce západně od stejnojmenné obce.

Z historických pramenů je jasná zmínka až k roku 1448, kdy při prodeji Komně Ctiborovi z Landštejna se uvádí pusté hradiště a pak roku 1517 pustý hrad Zuvačov. Zdali na hradě sídlil Dětoch z Komně zmiňovaný roku 1385 a Adam Dražek z Hrádku z let 1408 až 1418 nevíme. Archeologicky je život na hradě datován do let 1270-1430. Zanikl pravděpodobně za husitských válek.

Jádro zaujalo vrchol kopce ve tvaru nepravidelného oválu. Na čelní straně jádra je suťový kuřel po věži u níž byl průzkumem zjištěn okrouhlý půdorys o průměru asi 9 m. Obvodová zeď zjištěná další sondou měla tloušťku přibližně 2 m. Kolem jádra obíhá okružní příkop s valem. Směrem k západu se rozkládá plošina předhradí, chráněného taktéž příkopem a valem, beze stop jakéhokoliv zdiva. V sedle spojujícím hradní kopec s masivem jsou stopy nejasného charakteru, možná zbytky předsunutého opevnění.

       

Na první fotografii je pohled na okružní příkop a val s částí hradního pahorku z míst pod předhradím. Na druhé fotografii je detail okružního příkopu s valem z čela od předhradí, na třetí je pohled z míst bergfritu na předhradí a na čtvrté fotografii je pohed na suťový kužel bergfritu ze zadní části jádra.

Literatura:
Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, M. Plaček
Ilustrovaná encyklopedie hradů, hrádků a tvrzí na Moravě, M. Plaček