Kolín

Hrad v Kolíně vznikl okolo roku 1437 na místě husity vypáleného kláštera. Jeho původní jméno znělo "Lapis refugii ", neboli "Kámen útočiště", ale nikdy se neujalo. Staveniště hradu bylo velmi malé, zhruba obdélnílkového půdorysu, umístěné do městského parkánu. V pozdější době vzniklo za příkopem pozdně gotické předhradí, z něhož je dnes v podstatě nejlépe zachovanou částí vstupní brána.

V pozdější době byl hrad přestavěn na zámek a následně na pivovar. Dnes je z hradu nejlépe zachována pozdně gotická brána, několik částí zdiva městských hradeb, dále pravděpodobně části zdiva z původního kláštera a fragmenty zdiva vlastního hradu v úrovni suterénu.

               

Na první fotografii je pohled na pozdně gotickou bránu předhradí, druhá fotografie zobrazuje střep zdiva hradby předhradí při bráně, na třetí fotografii je detail portálu branky pro pěší a na čtvrté je detail portálu brány.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů