Koberštejn

Zřícenina hradu na vysunutém skalním rulovém výběžku Zámeckého vrchu asi 9 km severoseverozápadně od dnešního Vrbna, necelé 4 km od hradu Quinburgu a Drakova a nedaleko osad Horního Údolí a Rejvízu, v dominantní poloze nad Údolím Černé Opavy, která obtéká obloukovitě patu hory. Hrad kontroloval důležitou tzv. Jesenickou stezku probíhající údolím Černé Opavy přes sedlo pod Zámeckým pahorkem poblíž hradu, kde odbočovala směrem na Rejvíz a Jeseník.

V písemných zprávách se hrad vyskytuje až v roce 1687 jako pustý, keramické střepy však datují jeho počátek na přelom 13. a 14. století.

Na přístupové straně chránil hrad oblouk skalnatého valu, jenž stranově přesahoval dispozici. Před ním byl do skály vylámaný příkop. Stopy zdiva na vrcholu naznačují funkci štítu, za ním pak bylo ukryto nádvoří a na skalnatém výběžku palácová stavba uchovávající v sobě pozůstatky okrouhlé věže.               

Na první fotografii je pohled na Koberštejn z cesty od Horního Údolí. Na druhé fotografii je pohled na palác a věž z okrsku mezi skalním výběžkem a hradbou obíhající areál hradu, na třetí fotografii je pohled přes údolí Černé Opavy na Zámecký pahorek, vlevo Starý Rejvíz. Na čtvrté fotografii je pohled na příkop a val obíhající spolu s hradbou hrad ze tří čtvrtin, skalka uprostřed nesla vstupní bránu.

Literatura:
Hrady českého Slezska, P. Kouřil, D. Prix, M. Wihoda
Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, M. Plaček