Jestřebí

Zříceni hradu na dominantním pískovcovém útvaru nad stejnojmennou vsí.

Hrad vznikl ve druhé polovině 13. století. Po značnou část doby svojí existence byl v držení pány z Dubé. V 15. století byl několikrát dobýván, na počátku 16. století pak počal chátrat v polovině věku byl již pustý.

Dnešní stav je díky velkým destrukcím způsobeným těžbou pískovcového podloží, zásahům do organismu hradu při jeho romantickém zpřístupnění a opadu skal pouze torzem původního. V současnosti dále pokračuje destrukce reliktů zdiva.
Plocha hradu se rozpadala do dvou úrovní. Na nižší se dnes vystupuje po novogtickým schodištěm vestavěným do prostoru bývalé studny. Nad jejím umístěnim se dochovala prostora s dražemi pro ukotvení konstrukce šlapacího kola. Strmé sklaní stěny sami o sobě poskytovali dostatečnou ochranu, proto byl skalní suk obehnán pouze parapetní zídkou s cimbuřím. Ze zástavby na nižším suku se dochoval pouze zbytek jedné zahloubené budovy, většina staveb byla zřejmě ze dřeva. Parapetní zeď, dosud částečně dochovaná lemovala formou ochozu ze tří stran i věžovitý skalní blok. Do této vyvíšené části, z níž se zachoval jen bizarní střep, bylo zasekáno několik světniček.

       

Na první fotografii je pohled na skalní věž s dochovanou částní parapetní zídky, na druhé je pohled do prostory s dražemi pro šlapací kolo a na pak relikt schodiště na nižším skalním suku. Čtvrtá fotografie je celkový pohled na vyšší skalní věž.

Literatura:
Encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady okresu Česká Lípa, F. Gabriel, J. Panáček
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů