Jenčov

Hrad Jenčov stojící na skalce v meandru potoka Vůznice založil pravděpodobně Přemysl Otakar II., stavebník nedalekého Nižboru.

Patrně nejmenší český hrad tvořila na vrcholu skalky postavená obdélná obytná věž a pod ní plochostropý, dvoj či trojprostorový palác, na jehož vstupní straně lze předpokládat lehké, nejspíše dřevěné opevnění malého dvorka, do něhož se obraceli portály přízemí palácových místností. Poloha hradu uprostřed hlubokého Přemyslovského loveckého hvozdu i jeho podoba napovídají, že se v tomto vyjímečném případě jedná o lovecký hrad. Ačkoliv se s touto charakteristikou lze setkat u mnoha dalších hradů, jedná se, narozdíl od Jenčova, pouze o jednu z funkcí a to ještě nikoliv hlavní.


               

Na první fotografii je pohled na hrad od vstupu z ostrožny. Na druhé fotografii je pohled na palác od potoka, na třetí fotografii je pohled na palác z věže hradu a na čtvrté fotografii je pohled na věž hradu od vůznického potoka.

Literatura:
Encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů