Hynšta

Písemné prameny o lokalitě mlčí. Archeologické nálezy ji datují do do 13. století. Objekt je tvořen skalním blokem, na jehož povrchu se nedochovaly žádné zbytky staveb či opevnění. U paty bloku se dnes nachází do skály vytesaná, dnes již zcela zaspaná, cisterna. Do nitra bloku byla vytesána větší světnička s dlouhou chodbou a středovým pilířem.

Hynšta byla, podle současné literatury zřejmě menším hradem, vzniklým spolu s dalšími hrady v masivu Mužského za neznámých okolností ve 13. století. Podle některých novějších závěrů naopak hradní areál zabíral celou plochu skalního bloku ve tvaru písmene L, čímž by se ovšem s délkou okolo 300m stal největší lokalitou v oblasti.
Při naší první i druhé návštěvě jsme si povšimli jednak ztesané skály při vstupu z vrcholu kopce na skalní blok, situace zde připomíná uměle dotvořený šíjový příkop využívající přírodní situace, tak i poměrně velké draže v bloku skály do které je zasekána světnička. Draže byla viditelná ze skalního bloku ležícího směrem dále za cisternou, směrem od přístupu. Celá situace hradu je pro malý skalní hrad těžk pochopitelná, neboť cisterna leží pod skalním blokem se světničkou a přístup k tomuto bloku není po hřebeni nikterak obtížný. Ačkoliv je potřeba býti zdrženlivými k teorii o lokalitě zabírající celou část bloku skal, je představa využití celého tohoto prostoru dle mého názoru daleko reálnější, než využití jediného, jinak snadno přístupného bloku. Lokalita je z větší části chráněna svislými stěnami pískovcových skal. Přístup je možný buď z vrcholu kopce přes již zmíněnou úzkou šíji, nebo pak po strmém svahy k cisterně ležící pod skalním blokem se světničkou. Obrana celého areálu je pak takřka stejně náročná, jako obrana jediného, uvažovaného, skalního bloku.

           

Na první fotografii je pohled na sklaní blok se světničkou, v pozadí je blok ze kterého je vidět možná draže pro ukotvení přehrazení. ba druhé fotografii je schodiště pro vstup na vrchol bloku se světničkou, na třetí pak pohled do chodby a světničky. Na čtvrté fotografii je cisterna, v pozadí nahoře vstup do světničky.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů