Hrubý Rohozec

Hrad přestavěný na zámek nad pravým břehem Jizery u Turnova.

Hrad byl založen v první polovině 14.století Markvartici, v druhé polovině jej drželi páni z Turgova a poté Vartenberkové. Od roku 1417 byl v držení pánů z Michalovic. Na počátku 16. století byl za Johanky a poté Kunráta Krajíře z Krajku pozdně goticky přestavěn a v letech 1534-1621 se za Vartenberků postupně změnil v renesanční zámek přestavěný za Desfoursů barokně a později i klasicistně.

Dispozice hradu byla dvojdílná. Předhradí, jež zaniklo za parkových úprav, nejsme schopni rekonstruovat. Jádro hradu přibližně lichoběžného tvaru bylo opatřeno dvěma čtverhrannými věžemi, přičemž první z nich se nacházela uprostřed severní strany. Vedle ní byla v hradbě prolomena brána. Jihovýchodní nároží zaujal mohutný podsklepený donjon. Na protilehlé straně nádvoří je předpokládána nedochovaná stavba.

       

Na první fotografii je pohled na severozápadní část jádra, na druhé brána, na třetí detail pavlače a na čtvrté fotografii novější branská věž.


DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 1. vydání, Praha 2000.
KOLEKTIV: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Svazek III. Severní Čechy. 1. vydání, Praha 1984.