Hřídelík

Zříceniny hradu na pískovcové skále u Blíževedel.

Hrad vznikl zřejmě již ve druhé polovině 13. století a užíván byl až do konce století následujícího. Jako církevní majetek v arcibiskupsých rukách byl užíván i jako věyení pro provinilé kněze.

Nevelké jádro hradu na pískovcovém suku obehnané silnou okružní hradbou bylo přístupno chodbou vysekanou do skály.

       

Na první a druhé fotografii je pohled na okružní hradbu, na třetí fotografii je pohled na vnější stranu okružní hradby z pod paty skalního bloku na straně od Blíževedel. Na čtvrté fotografii je pak detail s uvolněným pískovcovým blokem ke kterému hradba přiléhala.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady okresu Česká Lípa, F. Gabriel, J. Panáček