Hrad u Rousínova

Zaniklý objekt na nevýrazné čedičové kupě převyšující okolí o 15 metrů kilometr východně od Rousínova nad bezejmennou vodotečí vlévající se do Kohoutovského potoka.

Původní jméno hradu není známo, v literatuře se označuje též jako Cvikov, či Rousínovský hrádek. Na staších mapách pak název Schlosshugel (Zámecký vršek). Sběr na lokalitě přinesl nálezy netypických fragmentů (vyhřívací stěna pozdně renesančního kachle), rámcově datovatelné do pozdního středověku až novověku, jejichž výskyt zde je k typu lokality jen těžko vysvětlit. Uvažuje se o možnosti využití buď jako předsunuté, nebo naopak obléhací, opevnění pro nedaleký Milštejn.

Protáhlý svršek kupy je na severovýchodě zakončen spočinkem v jehož úrovni obíhá svršek terénní vlna na severovýchodě lemovaná valem. Opevnění obíhalo pozvolnější svah, strmější jihovýchodní až jihozápadní chráněno nebylo. Na ploše jádra se do podloží zahlubují dva nepravidelné objekty, pravděpodobně srubovcé konstrukce se sklípky pro uložení zásob. Podle

       

Na prvních dvou fotografiích je pohled na vrcholek a příkop s valem ze spočinku. na třetí fotografii je pohled na plochu vrcholu kupu, na čtvrté pak pohled na severozápadní konec.

Literatura:
Hrady okresu Česká Lípa, F. Gabriel, J. Panáček