Hrad u Nekoře

Zaniklá fortifikace, zřejmě opuštěné staveniště hradu, na skalnatém ostrohu nad pravým břehem Divoké Orlice u Nekoře.

Písemné zprávy o hradu mlčí, i jeho jméno je neznámé. Stavebníkem hradu by dle F. Musila mohl být Petráň Zebínský či jiný příslušník jeho rodu, který založil hrad v blízkosti kláštera cyriaků v Klášterci na Orlicí. V tom, případě by s hradem mohla souviset listina Tobiáše z Bechyně z let 1279-90, zakazující nejmenovanému šlechtici stavět hrad na území náležejícímu klášteru Orlice. Této teorii by odpovídala i podoba hradu, který zřejmě nebyl dostavěn. Zakladatel by pak po respektování zákazu vystavěl hrad Žampach.

Třičtvrtěokrouhlý obrys areálu na ostrožně ad řekou je na severozápadě a jihozápadě vymezen příkop před nímž je vyhozen val. na jižní straně příkop chybí a zdá se, že zřejmě nebyl dokončen. Na čelní straně jádra je dochován valovitý relikt, který se v prostoru severně od vstupu rozšiřuje do podoby nevelkého objektu, který je možná interpretovatelný jako stavba. Zda násep vstuponí cesty je neodtěženým můstkem, či zda je neodtěženým můstek není jasné. Vnitřní plocha nevykazuje stopy žádné zástavby.

       

Na první fotografii je pohled z vnějšího valu na severozápadě směrem ke vstupu, kde je patrný můstek. Na druhé fotografii je pohled ze západní části směrem na jih. na třetí fotografii je pohled z valovitého reliktu na vnitřní ploše směrem na pozůstatek nevelkého objektu interpretovaného jako stavba a vstup s můstkem v příkopu. Na čtvrté fotografii je pohlked na konec příkopu s valem v severozápadní části hradu.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík

Ostatní:
Objekt u Nekoře