Hrad u Horních Vlčic

Zaniklý hrad ve skalním hřebenu u Horní Vlčice.

V písemných pramenech není hrad, založený zřejmě ve 13. století jako opora švábenické kolonizace, uveden a není známo ani jeho jméno.

Hrad stál na dvou slepencových skalách ve svahu pod hřebenem. Nejsnáze přístupnou stranu zajištoval příkop a val. Dvě oddělené skály nesly pravděpodobně lehčí dřevěné stavby a nad příkopem k nim přiléhala malá plošinka, dnes beze stop zástavby.

       

Na první fotografii je pohled na val v čele, na druhé pohled od hradu směrem na svah před ním. Na třetí je menší ze dvou skalních věží, na čtrtém větší.


DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000.
KOLEKTIV: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Svazek VI. Východní Čechy. 1. vydání, Praha 1989.