Hrad u Dolní Chřibské

Skalní hrad na ostrožně obtékané Doubickým potokem u Doubice.

Jméno hradu není známé stejně jako historické zprávy se kterými by bylo možno hrad ztotožnit. Archeologické nálezy hrad datují do konce 13. a počátku 14. století.

Hrad na nevýrazné ostrožně byl zabezpečen šíjovým příkopem mezi dvěma valy. Nevelké předhradí beze stop zástavby za ní od pískovcového suku odděluje další val a příkop. Na jeho plošinu se vystupovalo podél obvodu skály dřevěným schodištěm. Nachází se zde podvalí, které lze nejspíše považovat za pozůstatek dřevěné obytné věže.

       

Na první fotografii je pohled na val a skalní suk. Na druhé fotografii je pohled ze severovýchodní strany z míst schodiště na příkop s valy. Na třetí a čtvrté fotografii je pohled na podvalí po hlavním věžovitém objektu hradu.

Podle výsledku ze sondy provedené v předpokládaných zbytcích opevnění v roce 2003 F. Gabrielem, se dle názoru vedoucího průzkumu nejedná o opevnění a lokalitu navrhuje považovat za úkryt prospektorů nebo horníků podobně jako objekt u Kyjova.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík