Hrad u Brtníků

Zaniklý hrad na pískovcové ostrožně jižně od zámku Šternberku u Brtníků.

Písemné zprávy o hradě mlčí, archeologicky jej lze datovat do konce 13. a počátku 14. století.

Hlavní ochranu hradu zajišťovalo přírodní utváření pískovcového reliéfu včetně příčné pukliny využité jako příkop. Ta však byla společně s celým hradem silně poškozena úpravami z roku 1891. Na vnitřní ploše bylo zkomoleno podvalí, do něhož byl umístěn turistický objekt. Původně se zde nejspíše nacházela obytná dřevěná věž.

       

Na prví a druhé fotografii je pohled na podvalí, na třetí fotografii je pohled z horní části hradu směrem do přírodní rozsedliny , na čtvrté pak pohled na skalní blok od přístupu přes rozsedlinu.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík