Hrad na Zámeckém vrchu u Trutnova

Zaniklý hrad silně narušený železnicí na severním výběžku Zámeckého vrchu nad Petříkovickým potokem poblíž jeho ústí do Úpy u Trutnova - Poříčí.

Písemné zprávy o hradě, zaujímajícím strategickou polohu v blízkosti důležité stezky před vstupem do Libavského sedla, mlčí. Poprvé jsou jeho zbytky zmiňovány až roku 1794. V roce 1868 byla lokalita silně poškozena stavbou železnice Trutnov - Jaroměř, při které zde byly podle německé vlastivědné literatury nalezeny zbytky zdiva.
Podle V. Wolfa je stavba svojí charakteristikou i využitím blízká nedalekému Rechenburku, vznik hradu by tak mohl souviset s kolonizačním podnikáním pánů ze Švábenic.

Hradní areál o rozměrech asi 100 x 40 m, zaujímající místo na spočinku strmě klesajícího výběžku Zámeckého vrchu byl v čele chráněn dvěma, v současnosti již značně setřelými příkopy a valy. Na celé zachovalé ploše hradu nejsou patrny žádné stopy zástavby.
Pokud bychom na základě současného stavu lokality a historických souvislostí této oblasti uvažovali nedaleký Rechenburku jako určitý představitel typu, pak by se v případě hradu na Zámeckém vrchu mohlo jednat o mocensko-opěrný bod nenáročnější konstrukce s převažujícím využitím dřeva jako hlavního mateiálu. Relativně malé jádro na konci výběžku chráněné ze tří stran příkrými svahy by pak mohlo být v dnes odtěžené části, kromě dvou patrných příkopů a valů chráněné dalším příkopem a valem. V této části by se pak mohla nacházet i chybějící stavba, nejspíše věžovitého charakteru.

       

Na první fotografii je pohled na zadní část jádra hradu narušeného železniční tratí. Na druhé fotografii je pohled na valový relikt v přístupové části, na třetí pak pohled z ohybu cesty nad lokalitou vedoucí po vrstevnici svahu a na čtvrté na plochu zadní části jádra oddělenou na železniční tratí.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů