Homberk

Zaniklý hrad na buližníkové skále u Příkosic.

Za zakladatelem hradu bývá považován Heřman z rodu Buziců, který se po něm psal, poprvé připomínaný k roku 1284. Díky loupeživé činnosti jeho potomků byl hrad na podzim roku 1406 obležen královským vojskem a v únoru roku 1407 dobyt. I přesto však hrad zůstává dál v rukou rodu a to až do poloviny 15. století, kdy jej získal Bedřich z Donína. Hrad musel poté rychle zaniknout, protože již v 70. letech je uváděn jako pustý. Na základě archeologických nálezů je za příčinu zániku považován mohutný požár.

Vlastní jádro hradu patrně zaujalo vrchní část skalního útvaru, jehož nížeji položenou severovýchodní stranu poškozenou zřejmě novověkou těžnou mohlo zaujmout menší předhradí. Skála nenese stopy zdiva, hlavním stavebním materiálem bylo pravděpodobně dřevo. Vzhledem ke komplikovanému uspořádání terénu a současnému stavu lokality nelze prozatím o bližší podobě hradu příliš říci.

       

Na první fotografii je celkový pohled na severovýchodní část skály, na druhé fotografii pohled na skalku na jihozápadu na vrchním plató skalního suku, na třetí severozápadní pohled na skalku v jihozápadní části skalního suku. Na poslední fotografii je celkový pohled od jihu, v popředí je jedna ze čtyř pravidelně umístěných prohlubní.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze české, A. Sedláček