Hluky

Zaniklý hrad na skalnaté ostrožně nad levým břehem Hluckého a Bažinského potoka nad jejich soutokem v lokalitě Na Zámečku u Šedivce nedaleko osady Hluky u Kounova.

Hrad není v známých písemných pramenech zachycen.

Rozsah plochy hradu není zcela jasně vymezen. Některá literatura uvažuje možné předhradí zabírající skalnatý hřeben ostrožny, která při západní straně spadá strmě dolů, ovšem vzhledem k stavu lokality zarostlé nízkým lesem si lze reálnou představu udělat jen stěží. Za dobře viditelným příkopem se pak nachází vysoký kuželovitý pahorek považovaný za pozůstatek věže, a za ním pak nevelká plošinka, která údajně mohla nést palác.

       

na první fotografii je pohled na kuželovitý pahorek od jihu a na druhé opačný pohled z kužele pahorku směrem k valovité hromadě kamení před ní. Na třetí fotografii je vrcholek pahorku, na čtvrté celkový pohled ze svahu od jihozápadu.

Literatura:
Encyklopedie českých hradů, T. Durdík