Hlodný

Zřícenina hradu na skalnaté ostrožně vystupující z vrcholu Bělé nad levým břehem stejnojmenné říčky u Tisovce nedaleko Velkých Uhřínovic.

Písemné prameny o hradu mlčí, prvá zmínka o něm pochází až z roku 1576. kdy se uvádí ale již jako pustý. Jeho stavebníkem byl zřejmě v třetí čtvrtině 14. století Jan Ovčíř ze Žampachu. Koncem téhož věku zřejmě připadalo malé panství Půtovi z Častolovic. Zánik hradu je kladen nejpozději do prvé čtvrtiny 15. století v souvislostech se vznikem Nového hradu.

Jednodílná dispozice protáhle lichoběžného půdorysu zabrala skalnatou část klesající ostrožny oddělené od jejího zbytku přírodní rozsedlinou uměle rozšířenou do podoby šíjového příkopu. Čelo zaujímá vyvýšeina s fragmentem zdiva, za kterou se na konci ostrohu na opyši nachází reliéf zřejmě dvojprostorového paláce.

       

Na první fotografii je pohled na čelo jádra z příkopu. Na druhé fotografii je relikt zdiva při východní straně jádra. Na třetí pohled na plochu paláce a na čtvrté pak celkový pohled od přístupu.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík