Fürstenwalde

Zřícenina hradu na samém vrcholu Zámecké hory situované v klínu tvořenem soutokem Střední a Bíle Opavy nad dnešním Vrbnem.

V nejvyšším bodě jsou fragmenty zdiva věžovitého paláce o rozměrech asi 12,5 x 14m, na nějž navazovala další, úzká budova. Na přilehlé plošině byl prostor pro nevelký dvůr oddělený směrem k sedlu zdí skoro 2m silnou. Na méně strmých stranách je hrad obklopen hradbou ohraničující předhradí. Pobořenou zeď ukrývají hrázky se zdivem vystupujícím na povrch. Na jihu je zachovaná nasucho kladená zídka. Stopy pravoúhlého objektu, zřejmě strážnice, signalizují místo brány.

Prvá zpráva pochází z roku 1348, kdy kníže Mikuláš dáva povolení k obnově městečka Gesenek pod hradem. Ze jména je zřejmá dlouhá tradice názvu pohoří i skutečnost, že dnešní Vrbno mělo nejméně dva středověké předchůdce. Při dělění Opavska v roce 1377 připadl hrad knížeti Hanušovi, znovu se na hradě podílejí Mikuláš a Hanuš II. v roce 1405. Zřejmě v roce 1474 byl za česko-uherských bojů hrad dobyt a neobnoven.               

Na první fotografii je pohled na vrchol Zámecké hory z hřebenu, na skalce stávala hlavní palácová budova hradu. Na druhé fotografii je pohled na pozůstatky zdi jádra, na třetí je pohled na palác a na čtvrté fotografii je po pravé straně jádro hradu, po levé je viditelný terénní relief, patrně po obvodové zdi předhradí. Fotografie byla pořízena ze skalky, která společně se skaliskem na němž stálo jádro hradu vymezovala po jedné straně předhradí.

Literatura:
Hrady českého Slezska, P. Kouřil, D. Prix, M. Wihoda
Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, M. Plaček