Frýdberk

Frýdberk, též Žulová, či Verdeberk, zřícenina hradu využitého jako pivovar a následně přestavěného na kostel stojící nad městečkem Žulová pod Rychlebskými horami, (Žulovská pahorkatina), na nízké ostrožně klínovitého tvaru při soutoku potoku Stříbrnného a Vápenného.

Hrad byl dvojdílný, alejeho předhradí zmizelo z velké části v zástavbě obce, ovšem jeho rozsah lze je možné rozpoznat, neboť některé obvodové zdi se zachovali. Šíje ostrožny je přeťata 30m širokým příkopem. Vlastní hrad tovří zdeforomovaný ovál hradební zdi za níž na přístupově straně stojí válocová věž o průměru více než 11 m. Kolem hradu je zčásti zachována zeď parkánu, který na jihu tovřil předbraní.

V první zmínce z roku 1290, se hovoří o hradě, který na půdě vratislavského biskupa protiprávně vystavěl Jan Wustehube. Je totožný s tím Janem, jenž zabral území za Ramzovským sedlem, kde vybudoval hrad Kolštejn a podnikal odtud loupežné výpravy. Podobného založení byli i Haugvicové, od nichž roku 1385 biskup Frýdberk odkoupil. Za třicetileté války byl hrad poškozen a roku 1703 ořestavěn na pivovar. Po likvidaci pivovaru v roce 1820 byl věži přistavěn kostel, jenž slouží dodnes.               

Na první fotografii je pohled na věž v jádře hradu z mostu mezi předhradím a jádrem. Na druhé fotografii je pohled ze svahu údolí na jádro hradu, příkop a předhradí. na třetí fotografii je detail obvodové hradby na opyši nepravé ostrožny, na čtvrté je opět pohled na věž, tentokrát z příkopu, vlevo je opěrný pilíř obvodové hradby.

Literatura:
Hrady českého Slezska, P. Kouřil, D. Prix, M. Wihoda
Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, M. Plaček