Falkenštejn

Skalní hrad v masivu Havraního kamene nedaleko Jetřichovic.

Hrad založený podle nálezů v prvé polovině 14. století je písemně zmíňován poprvé až roku 1395. V 15. století jej vlastnili Berkové a Vartenberkové. Roku 1444 byl obléhán a poslední zmínka pochází z roku 1457.

Hrad na horní plošině pískovcového suku je přístupný skálou mezi skalami. Ve středu výšky se na skalním výstupku nachází studna. Z horní plochy je dostupná rozlehlá světnička osvětlovaná oknem se sedátky ve výklenku. V sousedství se nachází další prostora vytesaná do skály a kónický dolů se zužující objekt. Draže a další stopy dokládají ostatní dřevěnou zástavbu a ohrazení.

       

Na první fotografii je celkový pohled na skalní suk, na druhé kónický objekt. Na třetím a čtvrtém snímku je velká světnička a detail jejího okna se sedátky.

Literatura:
Encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík