Dřel

Malý hrad na severním konci vrchu Chlum u vsi Borovnice

V letech 1442-51 se zmiňuje Vilém z Orle a Dřele. Koncem 15. století hrad připadl Borohrádku, tato skutečnost je potvrzeno k roku 1504, ale zda v té době hrad ještě stával již není zcela jisté. Podle nálezů hrad zanikl pravděpodobně požárem. V 16. století vznikla na kopci obora, ves Dřel pak zanikla na přelomu 16. s 17. století.

Na jižní straně nepříliš prostorného vrcholu kopce se zachoval pozůstatky zdiva obdélného objektu, který by mohl být považován i za velmi rozměrnou obytnou věž (asi 14 x 12 m). Ořed ní se nacházelo zhruba obdélné nádvoří. Na západě k němu přiléhala další obdélná budova. Vstupní cesta k hradu vedla od jihovýchodu a obcházela celou západní stranu. Na svahu pod ní je patrná valový utvar s prohlubní.

           

Na první fotografii je pohled na hradní kopec směrem z cesty od vsi Borovnice. Druhá fotografie je pohled od západu na pozůstatky zdiva na jižní straně dispozice. Na třetí fotografii je pohled z jihozápadní části areálu na západní stranu kde stála další budova a konečně na čtvrté fotografii je pohled ze severozápadní části na západní stranu s obytnou budovou, vzadu jsou viditelné pozůstatky stavby v jižní části areálu.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík