Drakov

Zřícenina hradu stojícího na 10metrů vysoké skalce těsně při levém břehu Černé Opavy nedaleko osady Drakov při středověké stezce probíhající podél řeky pod hradem od Vrbna směrem k Rejvizu. Celní stanice Drakov ležela při cestě horským průsmykem na dohled z nedalekého hradu Koberštejna a ještě blíže ležícího Quingburgu.

Historické prameny o hradu mlčí a i soudobá literatura poskytuje jen velice málo informací. Hrad zaujal obdélný, směrem ke svahu se mírně zužující, téměř plochý asi 10 metrů vysoký skalní výběžek o rozměrech přibližně 8,5 x 20 m v severojižní orientaci tesně nad říčkou Černou Opavou v jejím údolí. Přístup byl od svahu oddělnem příkopem. Stopy jakékoliv architektury, nebo záseků do skály nejsou patrné. Hrad sloužil jako celní stanice při důležité tzv. Jesenické stezce probíhající zřejmě v jeho těsné blízkosti.               

Na první a čtvrté fotografii jsou pohledy na skalisko hradu z bývalé stezky procházející podél Černé Opavy od Vrbna směrem na Rejvíz. První fotografie je směr od Rejvízu, čtvrtá směr od Vrbna. Na druhé fotografii je pohled na skalisko hradu přes příkop, který jej odděloval od svahu, na třetí je pohled na plochu hradu.

Literatura:
Hrady českého Slezska, P. Kouřil, D. Prix, M. Wihoda