Chřenovice

Zřícenina hradu na ostrohu nad pravým břehem Sázavy nedaleko Ledče nad Sázavou.

Hrad byl založen před rokem 1289 patrně Lévou z Janovic. Zpustl v průběhu prvé poloviny 16. století. Zbytky hradu byly částečně zplanýrovány při novověké úpravě na taneční parket.

Jednodílnou trojúhelnou dispozici odděloval od klesajícího hřebene na čelní straně zdvojený příkop za nímž se tyčí okrouhlý bergfrit vevázaný do obvodové hradby. V hradbě, opatřené cimbuřím se stříškami ukončenými zuby, se při patě věže nacházela vstupní brána. V dalším vývoji došlo k přeložení vstupu na severovýchodní stranu, kde byl hrad zajištěn parkánem. Palác na vnější straně patrně opatřený čtverhrannou věžicí se nacházel ve východním nároží. na skalce pod hradem se nacházela čtverhranná pozdně gotická předsunutá bašta.

       

Na prvním snímku je plocha jádra hradu. Na druhé pohled na vevázaný bergfit. Na třetím snímku je fragment zdiva paláce a na čtvrtém pohled celkový pohled na čelo hradu přes příkopy.

Literatura:
Encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík