Choustníkovo Hradiště

Zříceniny hradu na ostrožně nad stejnojmennou vsí.

Na místě původního hradiště vznikl před rokem 1316 hrad, za jehož zakladatele se uvažuje Půta z Turgova. V roce 1382 byl hrad v držení Václava a Jana Krušiny z Lichtenburka, kteří jej záhy prodali Heřmanovi z Choustníka, jehož rod zde sídlil až do roku 1410 a po němž povstala nejužívanější forma jména. Následně se zde často střídali majitelé. V roce 1645 byl hrad pobořen Švédy. Výrazněji opraven byl však až Šporkem po roce 1664. V roce 1705 byla provedena úprava na klášter celestýnek, znovu upravovaný o patnáct let později. Celestýnky však roku 1739 Choustníkovo Hradiště opouští a hrad počal výrazně chárat. Kámen byl pak postupně rozebrán na stavební materiál.

Dispozice hradu na dlouhém ostrohu bykla trojdílná. Prvou částí bylo dlouhé úzké předhradí bylo odděleno šíjovým příkopem a mělo zřejmě obrannou funkci. Na jihozápadě navazuje val, obíhající před příkopem jižní stranu druhého předhradí. Na delších stranách druhého předhradí se dochovali pozůstatky budov nejasného stáří. V severovýchodní části nároží čela protáhlého jádra odděleného druhým šíjovým příkopem nachází pozůstatky bergfritu a na konci ostrožny se pak z patrně původního paláce zachoval valeně klenutý sklep. Zbytky další zástavby jsou v různých fragmentech patrny po celém obvodu jádra hradu.

       

Na první fotografii je nároží paláce na konci ostrožny, na druhé pak pohled na jeho pozůstatky se zbytky valeně klenutého sklepa. Na druhé fotografii je pohled na fragment zdiva věže v jádře hradu a na čtvrté pohled na zdivo při delší straně druhého předhradí.

Literatura:
Encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů