Chábory

Lomem zničený hrad na široké opukové ostrožně nad Zlatým potokem nedaleko Dobrušky.

Písemné prameny zachycují hrad, jehož vznik by snad mohl souviset s kolonizační činností na Zlatém potoce, nepřímo až v roce 1571, kdy se zmiňuje louka pod hradem pustým. Archeologické nálezy datují dobu života hradu zhruba do období 13. až 15. století.

Velká část plochy zřejmě jednodílné dispozice hradu vzala za své ve třicátých letech 20. století v důsledku těžbou kamene. Nepatrné torzo hradu zachované v těchto letech nevykazovalo stopy zástavby. Do dnešních dnů se zachovalo pouze část čela s pravoúhlým nárožím, před kterým se nachází široký vylámaný příkop s nízkým náznakem valu.

       

Na první fotografii je pohled z plochy hradu na severozápadní dochované nároží. Na druhé a třetí fotografii je čelní strana z valu, na poslední pak celkový pohled na val v čele.

Literatura:
Hrady, zámky a tvrze okresu Rychov nad Kněžnou, F. Musil, L. Svoboda
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík