Čertova ruka

Skalní hrad na výrazném pískovcovém útvaru u Mašova na Turnovsku.

Písemné zprávy o hradě mlčí, starší nálezy datují jeho osídlení snad do 13. století.

Skalní útvar Čertova rukaj e mohutná polokruhovitá výspa ohraničená strmými sklaními stěnami. Její horní plato, významně osídlené již od eneolitu, bylo přístupné úzkou rozsedlinou v níž byla, jak dokládají draže, umístěna prostá dřevěná brána neznámého stáří. Vlastní malý dřevěný hrad zaujal západní stranu celého rozsáhlého útvaru u tzv. Šourkovy věže. Dochovala se z něho okrouhlá do skály zasekaná studna, draže po dřevěných konstrukcích a zbytky tesaného přístupu v boku skalního útvaru.

       

Na první fotografii je celkový pohled na skalní útvar. Na druhém snímku je pohled ze skalního útvaru k patě, na třetím a čtvrtém snímku pak pohled na přístup v boku skalního útvaru.


DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 1. vydání, Praha 2000.